Utbilda dig till internrevisor on-line

... med praktiska exempel på både bra och mindre bra utförd internrevision.

Nu finns det möjlighet att utbilda sig till internrevisor via TeachMe:s on-line-utbildning. Det är en interaktiv utbildning där kursdeltagaren kan utföra utbildningen i sin egen takt och med möjlighet att repetera om hen vill.

Kompetenskrav på internrevisorn finns i alla standarder

Alla företag som är ISO-certifierade måste också utföra årliga interna revisioner och den som ska utföra revisionen måste kunna uppvisa att vissa kompetenskrav uppfylls. Kompetenser som måste uppvisas är kunskaper inom både revisionsmetodik och de standarder som företaget är certifierade mot. Kompetenskraven är samma oavsett om företaget är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 eller FR2000.

Oftast brukar företagen skicka sina internrevisorer på en kurs i internrevision som enbart fokuserar på revisionsmetodiken och sedan tillkommer det ytterligare utbildning i respektive standard. Utbildningen blir med andra ord både tidskrävande och kostsam för både företaget och miljön.

Kostnadseffektiv on-line utbildning till internrevisor

Med TeacMe:s on-lineutbildning behöver företaget inte skicka iväg sin internrevisor till utbildningsplatsen och kan därmed spara på både pengar och den miljöpåverkan som resan dit hade inneburit. Dessutom kan kursdeltagaren genomföra utbildningen i sin egen takt och testa på de olika momenten innan hen går vidare med nästa avsnitt. På så sätt kan praktik varvas med teori.

Repetera så mycket du vill under 3 månader

Hur många gånger har du inte tappat fokus när du har suttit på en lärarledd kurs och missat just det där viktiga som kursledaren sa just då? Fördelen med en on-line-kurs är att kursdeltagaren kan spola tillbaka utbildningen igen. Kursdeltagaren kan med andra ord repetera kursen så ofta som hen vill under 3 månader, med möjlighet till förlängning.

Möjlighet till erfarenhetsutbyte

Många tycker om att delta på fysiska utbildningar för möjligheten att utbyta erfarenheter och knyta kontakter. I TeachMes utbildningskoncept ingår även chatt och digitala träffar, där kursdeltagana kan ställa frågor och utbyta erfarenheter med varandra. Allt för att inte förlora den sociala aspekten i utbildningsmomentet.

Kursledare med omfattande erfarenhet av interna revisioner

Kursledare för Internrevisionsutbildningen är Anna-Lena Hellström som även är en av grundarna till TeachMe. Anna-Lena arbetar även som revisionsledare på Qvalify och utför där runt 100 revisioner fördelat på ca 70 kunder årligen. Hon har med andra ord stor erfarenhet både av att utföra revisioner, men också av att se hur olika företag har löst internrevisionsarbetet i sin organisation. Något som hon också delar med sig av under utbildningen.

Vill du veta mer kontakta TeachMe på kontakt@teachme.se.

Kontakta oss

Har ni några frågor om våra utbildningar eller annat är ni välkomna att kontakta oss.