Miljörevisor

Revidera ditt miljöledningssystem enligt ISO 14001

En vanlig orsak till att utbilda sig till miljörevisor är att ISO 14001 ställer kompetenskrav på den som ska utföra internrevisionen, men det finns så många fler anledningar till att utbilda sig till miljörevisor:

  1. Bidra till en hållbar utveckling: Som miljörevisor har man möjlighet att påverka och förbättra organisationers miljöprestanda. Genom att hjälpa företag identifiera och åtgärda miljöproblem kan man bidra till en mer hållbar utveckling.
  2. Förbättrade karriärmöjligheter: Eftersom miljöfrågor blir allt viktigare inom både näringslivet och samhället i stort, kan en utbildning som miljörevisor ge bättre karriärmöjligheter. Det finns en efterfrågan på personer med specialistkunskaper inom miljöområdet, och en utbildning i ämnet kan öppna dörrar till intressanta och välbetalda jobb.
  3. Öka företagets konkurrenskraft: Att ha en miljörevisor eller en miljöcertifiering kan ge företaget ett försprång gentemot konkurrenter. Många konsumenter och affärspartners efterfrågar nu hållbarhets- och miljöåtgärder och att ha en välutbildad och kompetent miljörevisor kan ge företaget en fördel på marknaden.

5 orsaker till varför du ska välja vår kurs i miljörevision

Kursinformation:

Kursinnehåll:

Till vem vänder sig kursen?

Kursen vänder sig till dig som: 

  • ska bli eller som är internrevisor för ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. 
  • är samordnare, ansvarig eller liknande för ett miljöledningssystem enligt ISO 14001.
  • vill ha en repetition eller få ny inspiration till hur du ska kunna effektivisera dina miljörevisioner.
  • vill öka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. 

Syfte och mål

Kursens syfte är att ge deltagaren: 

  • de verktyg som krävs för att kunna utföra internrevision på egen hand.
  • rätt fokus på hur internrevision kan göras, med målsättningen att internrevisionen ska fokusera på förbättringar, istället för att leta fel.   
  • exempel på vad som kan revideras i ett miljöledningssystem. 

Vilka förkunskaper krävs?

I denna kurs går vi igenom revisionsmetodik från grunden. Det krävs alltså inga förkunskaper. I kursen ingår även en genomgång av kraven i ISO 14001. 

Kursanmälan

Vill du anmäla dig till vår kurs kan du fylla i formuläret.