Personuppgiftspolicy

TeachMe säkerställer att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att vi följer gällande dataskyddsregler. Mer information finns att läsa på Integritetsskyddsmyndighetens (tidigare Datainspektionens) webbplats: www.imy.se

Kortfattat kan sägas:

  • De uppgifter vi efterfrågar är endast kontaktuppgifter som namn, adress, e-mail och telefonnummer. 
  • Vi lagrar dina personuppgifter i digitala system. 
  • Vi använder informationen vid nödvändig kommunikation samt vid fakturering.

Sociala medier

Våra sociala medier är Facebook, Instagram och LinkedIn, där vår policy är att inte publicera några personuppgifter. 

Externa tjänster

Vår molntjänst är Microsoft 365 med företaget CloudXpert som support. 

Vår kommunikation i utbildningarna sker via plattformen Evercate

Fakturering sker via FortNox.

Ekonomi och bokföring sker av Konsultfabriken

Vi har personbiträdesavtal med ovanstående företag. 

Hantering av kommunikation

Den mesta kommunikationen sker i plattformen Evecate, men vissa kontaktuppgifter kan också användas i kundundersökningar för att analysera och utvärdera TeachMe:s tjänster. 

Tillgång till personuppgifter samt avregistrering

Du har rätt att när som helst begära tillgång till de uppgifter som vi behandlar som dig s.k. registerutdrag.

;eddela oss via kontakt@teachme.se om du vill att vi raderar de personuppgifter som inte krävs enligt lag som t.ex. vid fakturering och bokföring. 

Hur länge sparas mina kontaktuppgifter?

Uppgifterna sparas ett år efter avslutad kurs.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig på TeachMe är Kersti Borgestig Nilsson. Vill du kontakta via telefon är numret 073-842 88 16.