Digitala KMA - utbildningar

När och var det passar dig

Varför digitala KMA-utbildningar?

När du tänker på kompetensutveckling kanske du automatiskt tänker på en kurs som du fysiskt deltar på och där en eller fler föreläsare matar dig full med information under en eller flera dagar. När du sedan ska använda dina nyförvärvade kunskaper, då har du enbart tillgång till några PowerPointbilder och dina egna anteckningar. Skulle det då inte vara skönt att kunna gå tillbaka och ta del av vissa avsnitt i föreläsningen igen?

Vi på TeachMe tror inte att det bästa sättet att lära sig är via korvstoppning. Vi tror på möjligheten att kunna gå tillbaka och lyssna på föreläsaren igen. Möjligheten till repetition, pedagogiska övningar och konkreta exempel är vad som kännetecknar våra utbildningar och vi börjar med att erbjuda utbildningar inom ledningssystem för Kvalitet, Miljö- och Arbetsmiljö dvs digitala KMA-utbildningar.

Tänk på att oavsett om ditt företag är certifierat enligt någon ISO-standarder eller inte, är det viktigt att medarbetarna har rätt kompetens för att möta både dagens och morgondagens krav.

Vill du veta mer om våra onlineutbildningar?

Kursens uppbyggnad

Utbildningsfilmer med pop-up-frågor

Våra kurser består av inspelade föreläsningar med invävda övningar för att förtydliga vad kursledaren har pratat om. I praktiken innebär att det kommer pop-upp-frågor med jämna mellanrum i föreläsningen för att säkerställa att du har förstått innebörden i det som kursledaren har pratat om.

digitala kma kurser
... och reflekterande frågor insprängda i utbildningsfilmerna.

Kursmaterial

Till alla kurser får du som deltagare ett kursmaterial som beskriver avsnittet ytterligare, dvs kursmaterialet består inte av PowerPoint-bilder utan av skriven löptext.

På många av kurserna finns det även mallar som du kan använda dig av i ditt eget KMA-arbete.

digital utbildning kursmaterial

Chattforum

Till alla kurser får du som deltagare ett kursmaterial som beskriver avsnittet ytterligare, dvs kursmaterialet består inte av PowerPoint-bilder utan av skriven löptext.

På många av kurserna finns det även mallar som du kan använda dig av i ditt eget KMA-arbete.

online chatt

Fördelar med våra onlineutbildningar

Du kan repetera när du vill!

Hur ofta skulle man inte vilja repetera vad föreläsaren har sagt under en utbildning? Som deltagare på våra digitala KMA-utbildningar, så kan du repetera utbildningen hur många gånger du vill under de 3 månader som du har tillgång till utbildningen.

Tillgång till kursen i 3 månader, med möjlighet till förlängning

Du har tillgång till kursen i 3 månader och om du vill kan du förlänga den till en mindre kostnad.

Jämförelse fysisk, online- och digitalutbildning

För att ge en överblick av skillnaden mellan vanliga fysiska- och on-line-utbildningar och vad vi på TeachMe erbjuder har vi gjort följande sammanställning:

Fysisk utbildningOnline utbildningTeachMe (digital utbildning)
FöreläsareJa (fysiskt på plats)Ja (deltar digitalt)Ja (inspelat och via teamsavstämningar)
ÖvningarJaJaJa: Pop-up frågor i inspelat material. Övningar efter respektive avsnitt. Praktiska hemuppgifter.
KursmaterialJa, oftast power-point bilder.Ja, oftast power-point bilder.Ja, skriftligt kursmaterial i löptext.
Kontakt med kursdeltagareJa, (fikapauser och övningar)Ja, (vid ev. övningar)Ja, (via chatforum och teamsavstämningar)
Möjlighet att repeteraNej (om du inte betalar för kursen igen)Nej (om du inte betalar för kursen igen)Ja (under 3 månader med möjlighet till förlängning)

Kontakta oss