Miljöbalkens allmänna hänsynsregler

Hur påverkas ditt företag?

Ingår som en del i Lagpaket 1

Kursbeskrivning

Miljöbalken är grunden till all miljölagstiftning och i balkens 2:a kapitel finns dess allmänna hänsynsregler som du säkert känner igen från ditt lagregister eller laglista. 

Men visste du att de omfattar samtliga företag och är en viktig del i tillsynsmyndigheternas tillsyn och vid tillstånds-/anmälningsärenden?  

I denna kurs får du en förståelse för hur Milöjbalkens allmänna hänsynsregler innebär för ditt företag och hur du säkerställer att kraven uppfylls. 

Föreläsare

Gunilla Mattsson, ansvarig för konsultbolaget Certways lagbevakningstjänst. 

Till vem vänder sig kursen?

Kursen vänder sig till dig som: 

 • är miljöansvarig, miljösamordnare eller liknande och vill veta hur hänsynsreglerna och miljöledningssystemet hör ihop.
 • ska göra kontroll av lagefterlevnaden (krav i ett miljölednings-system)
 • är företagsledare och vill ha kunskaper om miljöförfattningarnas påverkan på företaget. 

Syfte och mål

Kursens syfte är att ge deltagaren: 

 • de verktyg som krävs för att kunna säkerställa att hänsynsreglerna uppfylls.
 • de kunskaper som krävs för att kunna ta fram rutiner för att säkerställa efterlevnad. 
 • en tydlig koppling mellan miljöbalkens allmänna hänsynsregler och kraven i ISO 14001.   

Vilka förkunskaper krävs?

Denna är en grundkurs, så inga kompetenskrav finns. Det kan dock vara bra att ha viss kännedom om vilka delar som ingår i ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 och FR2000.

Kursinformation:

 • Tidsåtgång: 20-30 min
 • Pris: 595 SEK
 • Utbildningstyp: e-learning
 • Tillgång till kursen: 1 månad

Kursinnehåll:

I kursen gås hänsynsreglerna igenom, med en hänvisning till vilket krav i ISO 14001 som säkerställer efterlevnad av respektive regel.

Kursmaterial

 • Skriftligt kursmaterial som beskriver hänsynsreglerna samt hur ett miljöledningssystem hjälper till att uppfylla dem.

Kursanmälan

Vill du anmäla dig till vår kurs kan du fylla i formuläret. 

Vill du veta mer?

Boka ett möte direkt

Genom att gå kursen får du ...