Introduktion till ISO 14001

- miljöarbete enligt ISO 14001

Intro 14001

De vanligaste anledningarna till att miljöcertifiera sitt företag är att: 

 1. kunderna ställer krav på en miljöcertifiering.
 2. företaget ska vara med på en offentlig upphandling och där ställs det miljökrav.

 

Andra orsaker till att arbeta med miljöfrågorna på ett företag kan vara att: 

 • det är en konkurrensfördel vid rekrytering. Många unga väljer idag arbetsgivare med ett tydligt miljö- och hållbarhetsarbete. 
 • företaget får bättre kontroll på sina materialflöden och kan öka sin lönsamhet.
 • risken för sanktionsavgifter minskar, då företaget får bättre kännedom om vilka miljölagar de berörs av.
 • miljöarbete säljer idag, vilket ger en ökad lönsamhet för företag med tydlig miljö- och klimatarbete. 

 

Om du vill uppfylla dagens och morgondagens miljökrav, är denna introduktionskurs en bra start på det arbetet. 

Varför ska du gå Introduktion till ISO 14001?

Kursinformation:

Kursinnehåll:

Kursens upplägg

Kursen består av: 

 • inspelade filmer.
 • interaktiva övningar för att öka engagemanget hos kursdeltagaren. 
 • skriftligt material som kan laddas ned av kursdeltagaren.

Till vem vänder sig kursen?

Kursen vänder sig till dig som: 

 • är ny i rollen som miljösamordnare, miljöansvarig etc. 
 • ska vara med i en offentlig upphandling som ställer krav på ISO 14001 eller motsvarande.
 • vill veta vad ett miljöarbete enligt ISO 14001 innebär. 
 • funderar på att miljöcertifiera ditt företag. 
 • är internrevisor och behöver kunskaper i standardens krav.
 • utformar offentliga upphandlingar med krav på ISO 14001.

Kursens syfte och mål

Kursens syfte är att ge deltagaren: 

 • en orientering om vad ISO 14001 är. 
 • vilka krav som måste uppfyllas för att bli miljöcertifierad.
 • tips på hur du får ett miljöarbete att fungera i praktiken. 

Vilka förkunskaper krävs?

I denna kurs är en introduktion till  ISO 14001 och det krävs inga förkunskaper för att delta i den. 

Kursanmälan

Vill du anmäla dig till vår kurs kan du fylla i formuläret.