Kan vem som helst vara internrevisor?

internrevisor

Om ditt företag inte är certifierad är svaret ja, men om det är certifierad enligt någon standard för ledningssystem, så finns det tydliga kompetenskrav på internrevisorn.  

Oavsett om du är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 eller FR2000 så ställs det krav på att internrevisorn ska ha kunskaper inom följande:  

  • revisionsmetodik – hur en internrevision ska planeras, utföras samt rapporteras, 
  • aktuell standard/standarder – vilka krav som ställs i dem, 
  • aktuella författningskrav (om du är miljö- eller arbetsmiljöcertifierad) – för att kunna kontrollera att lagkraven följs. 

Det finns även krav på att internrevisorn ska vara oberoende och opartisk. Det innebär i korthet att internrevisorn inte får revidera sina egna arbetsuppgifter och inte heller ta emot mutor för att inte skriva en avvikelse.  

I vår on-line-kurs i internrevision får du en genomgång i både revisionsmetodik och en workshop i standardens krav. Ansvarig för utbildningen är Anna-Lena Hellström som även arbetar som tredjepartsrevisor på Qvalify. Hon lär ut allt från hur du tar fram revisionsprogram och revisionsplaner till hur du utför själva revisionen och rapporterar resultatet.

Vill du veta mer, kontakta oss.  

Kontakta oss

Har ni några frågor om våra utbildningar eller annat är ni välkomna att kontakta oss.