Revisionsmetodik

Verktygslådan för dig som gör interna revisioner

Kursbeskrivning

Om du vill ha en verktygslåda för hur du ska utföra interna revisioner är detta kursen för dig. I verktygslådan finns bland annat tips på allt från hur du: 

 • planerar din revision 
 • hur du utför revisionen 
 • exempel på dålig och bra intervjuteknik 
 • rapporterar resultatet 
 • vad som händer med resultatet
 • ledningens ansvar. 

Föreläsare

Föreläsare är Anna-Lena Hellström som till vardags arbetar som revisionsledare på Qvalify. Hon kommer under utbildningen dela med sig av sina erfarenheter från att utföra revisioner på olika företag och organisationer. 

Till vem vänder sig kursen?

Kursen vänder sig till dig som: 

 • ska bli eller som är internrevisor för något ledningssystem. 
 • är samordnare, ansvarig eller liknande för något ledningssystem som t ex ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, FR2000.
 • vill ha en repetition eller få ny inspiration till hur du ska kunna effektivisera dina interna revisioner.

Syfte och mål

Kursens syfte är att ge deltagaren: 

 • de verktyg som krävs för att kunna utföra internrevision på egen hand.
 • rätt fokus på hur internrevision kan göras, med målsättningen att internrevisionen ska fokusera på förbättringar, istället för att leta fel.   

Vilka förkunskaper krävs?

I denna kurs går vi igenom revisionsmetodik från grunden. Det krävs alltså inga förkunskaper, men det kan vara en fördel om man har kännedom om standardens krav. 

Kursinformation:

 • Tidsåtgång: 4-8 h
 • Pris: 6995 SEK
 • Utbildningstyp: e-learning
 • Tillgång till kursen: 3 månader
 • Övrigt: tillgång till webforum 

Kursinnehåll:

Kursmaterial

 • Skriftligt kursmaterial som ger dig fördjupad kunskap.
 • Mallar för revisionsprogram och revisionsplan.
 • Mall för revisionsrapport.
I kursen visas exempel på olika revisionssituationer.

Vad tycker våra kunder?

"Tycker att den är lättsam och okomplicerad, och så bra att den är uppdelad i ett flertal sektioner, mycket bra så långt!"

”Ett kursupplägg där processen kring internrevision benas ut, och förklaras på ett lättillgängligt samt pedagogiskt sätt!”

”Kursen är pedagogiskt upplagd med ett tydligt syfte, en väl genomtänkt struktur och engagerande material. De filmade genomgångarna gör det lätt och roligt att ta till sig informationen och man kan sedan repetera genom att läsa de skrivna dokumenten. Ett extra plus är att det finns uppskattningar för hur lång tid varje moment tar att genomföra. På så sätt kan man lätt planera sina studier. Sammanfattningsvis en mycket bra kurs!”

Kursanmälan

Vill du anmäla dig till vår kurs kan du fylla i formuläret. 

Vill du veta mer?

Boka ett möte direkt

Varför ska du välja vår utbildning i revisions-metodik?