Internrevisor

Utbilda dig till internrevisor

Vad gör en internrevisor?

Internrevisor kallas den som utför interna revisioner på ett företag och internrevision är en aktivitet som alla certifierade företag behöver utföra varje år. Själva internrevisionen innebär att internrevisorn granskar om företaget arbetar enligt de rutiner som finns och om arbetssättet uppfyller de krav som finns i den standard som företaget är certifierat enligt. Syftet med internrevisionen är att ledningen ska få information av vad som fungerar bra och mindre bra i det dagliga arbetet.  

Alla standarder ställer krav på både kompetensen på internrevisorn och hur internrevisionen ska utföras och i denna kurs kommer du att lära dig grunderna i internrevision: 

  • planering, 
  • genomförande och
  • uppföljning.

 

Vi som har tagit fram kursen har mångårig erfarenhet av att både implementera, driva och revidera ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 1401, ISO 45001 och FR2000. Det innebär också att du som deltagare kommer att få handfasta tips och råd för hur du kan effektivisera revisionsarbetet och samtidigt göra revisionsarbetet till något som företaget faktiskt kan ha nytta av i det dagliga förbättringsarbetet.

Varför ska du välja vår utbildning till internrevisor?

Kursinformation:

Kursinnehåll:

Utbilda dig till internrevisor

I den här kursen får du lära dig grunderna i internrevision och få en introduktion till både ISO 9001 och ISO 14001.  

Föreläsare

Föreläsare är Anna-Lena Hellström som till vardags arbetar som revisionsledare på Qvalify. Hon kommer under utbildningen dela med sig av sina erfarenheter från att utföra revisioner på olika företag och organisationer. 

Till vem vänder sig kursen?

Kursen vänder sig till dig som: 

  • ska bli eller som är internrevisor för något ledningssystem. 
  • är samordnare, ansvarig eller liknande för något ledningssystem som t ex ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, FR2000.
  • vill ha en repetition eller få ny inspiration till hur du ska kunna effektivisera dina interna revisioner.

Syfte och mål

Kursens syfte är att ge deltagaren: 

  • de verktyg som krävs för att kunna utföra internrevision på egen hand.
  • rätt fokus på hur internrevision kan göras, med målsättningen att internrevisionen ska fokusera på förbättringar, istället för att leta fel.   

Vilka förkunskaper krävs?

I denna kurs går vi igenom revisionsmetodik från grunden. Det krävs alltså inga förkunskaper, men det kan vara en fördel om man har kännedom om standardens krav. 

"Tycker att den är lättsam och okomplicerad, och så bra att den är uppdelad i ett flertal sektioner, mycket bra så långt!"

”Kursen är pedagogiskt upplagd med ett tydligt syfte, en väl genomtänkt struktur och engagerande material. De filmade genomgångarna gör det lätt och roligt att ta till sig informationen och man kan sedan repetera genom att läsa de skrivna dokumenten. Ett extra plus är att det finns uppskattningar för hur lång tid varje moment tar att genomföra. På så sätt kan man lätt planera sina studier. Sammanfattningsvis en mycket bra kurs!”

”Ett kursupplägg där processen kring internrevision benas ut, och förklaras på ett lättillgängligt samt pedagogiskt sätt!”

Kursanmälan

Vill du anmäla dig till vår kurs kan du fylla i formuläret.