ISO 9001- introduktion

Skapa kundfokus och effektivitet med ISO 9001

Den vanligaste anledningen till att implementera ISO 9001 är att det finns ett kundkrav på certifierat ledningssystem. De som lyckas med att få ett effektivt ledningssystem är de som har en engagerad ledning och som anpassar systemet till sin egen verksamhet.

I den här introduktionskursen till berättar Anna-Lena Hellström, revisionsledare på Qvalify sedan 2016 och känd för sin pragmatiska inställning till ledningssystem om kraven i standarden.

Kursbeskrivning

I den här kursen kommer vi att gå igenom vad ISO 9001 innebär – oftast. 

Du får en bild av hur du kan tänka när du tar dig an standarden och några exempel på vanliga lösningar. Söker du en utbildning som går igenom standarden kravelement efter kravelement är du på fel plats. 

Försöker du förstå vad ett ledningssystem enligt ISO 9001 faktiskt innebär, är du på rätt plats.

Föreläsare

Anna-Lena Hermansson, VD på TeachMe och revisionsledare på Qvalify.

Till vem vänder sig kursen?

Kursen vänder sig till dig som: 

  • är anbudsgivare,
  • har kunder som ställer krav på ledningssystem i ditt företag,
  • ska bli kvalitetssamordnare, kvalitetsansvarig eller motsvarande,
  • är företagsledare eller har en annan ledande befattning.

Syfte och mål

Kursens syfte är att ge deltagaren: 

  • kunskap om vad ISO 9001 är och vad det innebär att arbeta med ett kvalitetssystem som baseras på ISO 9001.   

Vilka förkunskaper krävs?

I denna kurs är en grundkurs och det krävs alltså inga förkunskaper. 

Kursinformation:

  • Tidsåtgång: 2-4 h
  • Pris: 1 500 SEK
  • Utbildningstyp: e-learning
  • Tillgång till kursen: 2 månader

Kursinnehåll:

I kursen varvas föreläsningarna med interaktiva frågor för att öka inlärningen och förståelsen. 

Skriftligt material

  • Skriftligt material som ger fördjupad information om ämnet.

Kursanmälan

Vill du anmäla dig till vår kurs kan du fylla i formuläret. 

Varför ska du välja vår introduktion i
ISO 9001?

Vill du veta mer?

Boka ett möte direkt