E-learning som ger effekt!

Interaktiva kurser inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA)

Utbilda dig när du vill och var du vill!

Orsaken till att välja e-learning som ett utbildningsalternativ kan variera mellan personer och företag.

Som företag är e-learning både ett tids- och kostnadseffektivt sätt att kompetensutveckla medarbetarna, då både kostnader och tid för att resa till och från utbildningar uteblir. 

Det kan även vara en fördel för kursdeltagaren, då hen eventuellt slipper lösa problem på hemmafronten som planering av barn- eller hundpassning och liknande, inför utbildningen.  Dessutom kan inlärningen bli mer effektiv, då kursdeltagaren kan ta kursen i sin egen takt och repetera så mycket den vill under den tid som kursdeltagaren har tillgång till kursen. 

Vad ingår i kursen?

  • I våra kurser varvas teori med praktiska övningar, som ska säkerställa att du har tagit till dig och förstått de teoretiska avsnitten. I kurser med ett tydligt kompetenskrav som våra kurser i internrevision, ingår även ett test i slutet av kursen som du behöver klara för att du ska få ditt utbildningsintyg. 
  • I kurserna ingår även skriftligt material som fördjupar dina kunskaper samt användbara checklistor eller mallar, som du kan använda i ditt dagliga KMA-arbete.
  • Du får även repetera kursen så ofta du vill under den tid som du har tillgång till kursen.
  • I våra längre utbildningar ingår även möjlighet att delta vid digitala forum, där kursdeltagaren kan få svar på eventuella frågor av kursledaren. I de kortare kurserna kan frågor besvaras via vår chat funktion.

 

Varför ska du välja våra kurser?

Våra kurser

-utbilda dig till internrevisor

Internrevision är ett måste i alla ledningssystem och fungerar som en kontroll av att ledningssystemet uppfyller ställda krav och det är implementerat det dagliga arbetet. Men hur gör man och varför måste det vara så krångligt?

I våra kurser i internrevision fokuserar vi på hur du kan göra internrevision på ett effektivt och lite enklare sätt, utan att ge avkall på vare sig resultat eller nyttan av revisionen. 

I våra internrevisonskurser har du tillgång till våra kursledare via forum som arrangeras varannan vecka. Du får dessutom mallar för revisionsprogram, revisionsplan och checklistor för respektive standard. 

Vi erbjuder följande kurser: 


-introduktionsutbildningar

Krav på ett ledningssystem för kvalitet, miljö och/eller arbetsmiljö (KMA) kan komma från kunder, försäkringsbolag och vid offentliga upphandlingar. Men vad är är ett ledningssystem och vad innebär det i praktiken?

I våra introduktionsutbildningar i olika ledningssystem får du en genomgång av vad det är och vad det innebär för ditt företag. I kurserna varieras teori med praktiska övningar för att öka inlärningen och förståelsen. 

Vi erbjuder följande introduktionsutbildningar  

- öka dina miljökunskaper

Miljö- och hållbarhetskraven kommer idag från både kunder, personal och myndigheter. I våra kurser får du hjälp att förstå vad de olika begreppen innebär och du får även konkreta tips på vad du kan göra för att uppfylla dem. 

Vi erbjuder följande utbildningar: 

kvalitet
Bild FreeP!K

Kvalitetsarbete

- kundfokus och ökad lönsamhet

Kvalitet är egentligen inget annat än ett företags dagliga arbete för att uppfylla de krav som ställs på företagets verksamhet och produkter/tjänster. Men hur kan det då upplevas så krångligt och administrativt tungt?

I våra kurser kommer du att inte bara få en genomgång av standardens krav, du kommer även få ta del av vanliga misstag och hur du kan undvika dem.

Vi erbjuder följande utbildningar: 

Vill du veta mer?

Boka ett möte direkt

Kontakta oss för mer information!