Digitala utbildningar som ger effekt!

Digitala KMA - utbildningar

KMA - utbildningar

När det passar dig

Har du också behov av att utbilda dig själv eller dina medarbetare inom KMA-arbetet? Men känner du att du vill ta del av utbildningen i din takt, men ändå inte ge avkall på tillgången till kursledarens kunskaper. Då har vi utbildningen för dig!

TeachMe erbjuder digitala KMA-utbildningar, där du även får tillgång till frågestund med och feedback från kursledaren. Du har även tillgång till kunskaperna hos övriga kursdeltagare via vår kurs-chatt.

I våra utbildningar varvas teori med praktiska övningar, som ska säkerställa att du har tagit till dig och förstått de teoretiska avsnitten. Du får även användbara mallar, som du kan använda i ditt dagliga KMA-arbete. 

Så anmäl dig redan idag till en utbildning som förenklar både ditt dagliga arbete och företagets ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001 eller ISO 45001!

Varför ska du välja våra digitala utbildningar?

Våra kurser

-utbilda dig till internrevisor

Internrevision är en form av egenkontroll av att företaget följer fastställda rutiner och uppfyller ställda krav.  Men hur gör man och varför måste det vara så krångligt?

I denna kurs fokuserar vi på hur du kan göra internrevision på ett effektivt och lite enklare sätt, utan att ge avkall på vare sig resultat eller nyttan av revisionen. 

För mer information se vår utbildning till internrevisor.

- introduktion

Funderar du på vad ISO 14001 är eller funderar du på om miljöcertifiering är något för dig?

I den här introduktionen till miljö-standarden ISO 14001, går vi igenom vad standarden innebär för något. Med andra ord får du en övergripande genomgång av vilka delar som ingår och vad som måste finnas på plats innan du kan bli certifierad.

ISO9001

ISO 9001 och kvalitetscertifiering

- introduktion

Vilka krav ställer egentligen ISO 9001? Vad innebär kraven i praktiken?

I denna introduktionskurs i ISO 9001 får du en övergripande genomgång av vad ISO 9001 är för något samt vad som behöver vara på plats för att du ska kunna certifiera dig.

Utbildning avvikelsehantering - digitalt

Avvikelsehantering

-hur får du den att fungera?

Avvikelsehanteringen är ett effektivt verktyg i arbetet med förbättringar. Det är dock vanligt att inrapporteringen inte fungerar som det är tänkt. I kursen som kommer under våren 2023 kommer vi både ge tips på hur du kan få avvikelse-hanteringen att fungera och vilka krav som standarderna faktiskt ställer på arbetet. 

KOMMER 2023

KOMMER 2024

KOMMER 2023

Utbildning mål och nyckeltal digitalt

Mål och nyckeltal

-vad är skillnaden?

I alla ledningssystem finns det krav på både mål och nyckeltal, men vad är skillnaden? 

I denna kurs förklarar vi skillnaden på ett tydlig sätt. Du får dessutom både mallar och konkreta exempel, som du kan använda dig av för ditt företag. 

ledning genomgång tips och trix

Ledningens genomgång

-tips och trix

Ledningens genomgång är en central del i ett ledningssystem. Tyvärr blir det ofta ett möte som bara genomförs för att standarden ställer krav på det. 

Under den här kursen får du inte bara en genomgång av standardens krav utan också tips på hur du ska få till en ledningens genomgång som gör skillnad.

Kontakta oss för mer information!