Vilka revisorstyper känner du igen?

Revisorstyp

Precis som det finns många olika personligheter bland de vi möter som revisor har ju vi som reviderar lite olika personligheter. Känner du igen någon av dessa revisorstyper?

 • ISO-Idealisten – Denna revisor drömmer om ISO-standarder i sömnen. De har en passion för att se till att allt är i överensstämmelse med dessa standarder och är redo att kasta sig in i den komplexa världen av revisionsprocesser.
  • Fördelar –kan standarden riktigt bra och ser till att ingen sten förblir ovänd. Hen är också riktigt bra när man ska göra en genomgång av många och komplexa krav.
  • Nackdelar – risken är att hen fastnar i detaljer och det blir en administrationstung revision och i förlängningen ledningssystem. Kan även skriva avvikelser som inte tillför KMA-arbetet något.
 • Den Ekologiska Experten – Denna revisor är som en miljöguru med ett handboksexemplar i ena handen och en ekologisk lunchlåda i den andra. De ser till att företagen är i linje med såväl ISO 14001-standarden för miljöledning som de nationella och globala hållbarhetsmålen.
  • Fördelar – kan lyfta fram miljö i nästan vilken kontext som helst och kan skapa engagemang för frågan i alla forum.
  • Nackdelar – kan bli för fundamentalistisk i sitt miljöengagemang och skrämma bort andra. Kan skriva avvikelser som bottnar i sitt egna miljöengagemang och som inte bottnar i krav i standard eller författningar.
 • Den Strukturerade Skeptikern – Varför ändra på något som fungerar? Skeptikern är den som alltid följer reglerna till punkt och pricka.
  • Fördelar – allt blir kontrollerat och det är väldigt tydligt. Rapporten är noggrann och korrekt.
  • Nackdelar – det blir inte mycket förändringar och utveckling.
 • Den Kreativa – är som en ekvationstrollkarl. Hen ser bortom standardkraven och hittar innovativa sätt att förbättra och optimera. Du kan hitta hen uppe sent på natten, fascinerade av ledningssystemets alla möjligheter.
  • Fördelar – kan komma med bra idéer för att utveckla verksamheten
  • Nackdelar – har en tendens att glömma sånt som inte är spännande och är kanske inte världsbäst på att dokumentera.
 • Den Empatiska – har ett hjärta av guld och ögat för detaljer. Hen tar sig tid att lyssna på den intervjuades bekymmer och hittar kreativa lösningar som både utvecklar kulturen och lämnar kunderna nöjda.
  • Fördelar – skapar förtroende hos deltagarna och får reda på mycket matnyttigt.
  • Nackdelar – hinner inte alltid igenom hela revisionsplanen och det är inte alltid jättemycket som kan skrivas ner i rapporten. Skriver inte avvikelser för att hen vill vara snäll, vilket kan leda till avvikelser vid den externa revisionen, då de interna revisionerna inte fungerar på avsett sätt.

Kontakta oss

Har ni några frågor om våra utbildningar eller annat är ni välkomna att kontakta oss.