Varför utbildning on-line?

Dator-TeachMe

En traditionell utbildning, oavsett om den är på plats eller digital, kan vara jättebra. Full med massor med information, rolig och inspirerande föreläsare och värdefullt erfarenhetsutbyte med andra kursdeltagare. Men… efter två fantastiska dagar kommer du hem och redan efter en vecka har minnet från kursen bleknat, föreläsaren känns inte som det är ok att höra av sig till och även om man har listan med deltagare så är det sällan (aldrig) man återknyter kontakten med dem. Kvar är powerpointen och dina anteckningar.  

När du läser en digital kurs kan du ta ett avsnitt i taget, testa verktygen, pausa, backa och repetera. Det kräver att du avsätter tid, att du gör övningarna och att du reflekterar över innehållet. Då får du något som fastnar och som du känner dig trygg i genomförandet.  

När du går TeachMe:s kurser har du dessutom tillgång till forum där du kan bolla frågor med andra kursdeltagare, regelbundna öppna liveforum med en av föreläsarna från TeachMe. Utöver det bjuder vi dessutom på praktiska mallar kopplade till kursen. 

Kontakta oss

Har ni några frågor om våra utbildningar eller annat är ni välkomna att kontakta oss.