Qvalify och TeachMe erbjuder webutbildningar utöver det vanliga

TeachMe internrevisor utbildning praktiska exempel

TeachMe – ett innovativt företag inom digitalt lärande och Qvalify – ett att Sveriges ledande certifieringsorgan meddelar idag att de har ingått ett samarbete för att erbjuda kvalitativa och lättillgängliga webutbildningar.

Qvalify är ett företag som ligger i framkant när det gäller digitala lösningar. De har erbjuder även fysiska utbildningar och digitala webinarier inom KMA-området (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö). Därför är det inte konstigt att de har valt att samarbeta med TeachMe gällande digitala On-demand utbildningar.

-Vi har länge velat utveckla vårt utbildningserbjudande och tycker att det är ett mycket intressant koncept som TeachMe har tagit fram, säger Fredrik Weimarsson, Affärsområdeschef på Qvalify.

TeachMe har byggt upp en plattform för interaktiva och engagerade on-demand utbildningar, där kursdeltagarna kan dra nytta av följande fördelar:

  1. Kvalitet: Utbildningarna tas fram av branschexperter för att säkerställa ett högt kunskapsinnehåll.
  2. Flexibilitet: Genom att utbildningarna är tillgängliga online kan kursdeltagarna studera när som helst och var som helst, vilket ger en anpassningsbar inlärningsmiljö. Kursdeltagaren har kursen tillgänglig i 3 månader och kan välja att göra den i sin egen takt.
  3. Repeterbarhet: Kursdeltagarna har tillgång till kursen under 3 månader och kan under den tiden repetera kursen så ofta de vill.
  4. Interaktivitet: Med plattformen skapas interaktivitet både via övningsuppgifter som är inbäddade i utbildningsmaterialet och via digitala forum där kursdeltagarna kan samverka med både kursledare och andra kursdeltagare.

Målsättningen för samarbetet mellan Qvalify och TeachMe är att öka medvetandet inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdet och därmed öka företagens konkurrenskraft.

Kontakta oss

Har ni några frågor om våra utbildningar eller annat är ni välkomna att kontakta oss.