Presentation av vår VD: Anna-Lena Hellström

20230130_130058

Under sommaren passar vi på att presentera oss som ligger bakom TeachMe och vi börjar med vår VD och utbildningsansvariga Anna-Lena Hellström.

Med KMA menar vi Kvalitets, Miljö- och Arbetsmiljöarbete.

Hur kom du först i kontakt med ISO och KMA-arbete?

Det var på ett jobb 1998, jag arbetade med produktion av injektionssprutor av restylan, eller ”filler” skulle vi nog kalla det idag. Den produktionen var kvalitetssäkrad via ISO 13485. Det fanns dokumenterade rutiner och man måste vara noggrann med dokumentationen. Enligt kvalitetschefen hade jag fallenhet för det. Men det var först vid utbildningen i miljöarbete som jag gjorde 1998-2000 som jag lärde mig standarderna ordentligt.

Vilken erfarenhet har du av KMA-arbete?

Sedan min examen har jag på olika sätt arbetat med ledningssystem.

Jag fick jobb på min praktikplats, så från praktikant till att bli vikarierande kvalitetsansvarig för Berendsen Textilservice, ansvarig för en kvalitetsstab och 28 anläggningar från Boden till Malmö. När kvalitetschefen kom tillbaka från sin föräldraledighet fick jag uppdraget att integrera miljö- och kvalitetslednings-systemen. Sedan dess har jag mest arbetat med att utveckla redan befintliga system, både som anställd och som konsult.

Sedan 2016 har jag också gjort tredjepartsrevisioner för certifieringsorganet Qvalify – sedan dess har jag reviderat ca 60-70 företag och ca 100 revisionsdagar per år.

Vad kan du lära kursdeltagaren?

Min mission är att alla ska tycka det är lika kul som jag gör.

Eftersom målsättningen med de tre standarder som jag arbetar med är att öka kundnytta, minska miljöpåverkan och få motiverade och friska medarbetare, tycker jag inte det är orimligt. De allra flesta har någon typ av systematik i sitt arbete, annars skulle de inte ha en verksamhet. Det gäller att identifiera den och hitta sätt att utveckla den systematiken för att ständigt bli bättre. På ett enkelt sätt som man känner igen i organisationen.

Vad tycker du är det vanligaste misstaget i KMA-arbetet?

Man gör det för krångligt. Vilket är mycket lätt när man läser standarderna rätt upp och ner.

Vilken myt om KMA-arbetet skulle du vilja slå hål på?

Att det är tråkigt!

Finns det något som du skulle vilja ändra på i KMA-arbetet?

Att det är ”ett nödvändigt ont”.

Vilken är din målsättning med TeachMe?

Jag vill ha möjlighet att nå fler än mina timmar räcker till.

Kontakta oss

Har ni några frågor om våra utbildningar eller annat är ni välkomna att kontakta oss.