Presentation av vår marknadsansvariga Gunilla Mattsson

Gunilla Mattsson

Slutligen en presentation av vår tredje medarbetare: Gunilla Mattsson.

Vilken är din roll på TeachMe

Marknadsansvarig samt kursledare.

När kom du först i kontakt med KMA?

Jag kom allra först i kontakt med miljöarbete när jag arbetade som miljöinspektör i Forshaga kommun 1995/96.

Men den allra första gången jag kom i kontakt med en ISO standard var när jag arbetade som miljöchef för Svenska Wellpappföreningen 1996 och deras systerorganisation Svenska Kartongförpackningsföreningen önskade sig en utbildning i ISO 14001. Jag anlitade en kunnig konsult och fick samtidigt min utbildning.

Vilken erfarenhet har du av KMA-arbete?

Jag började arbeta som konsult 1999 och började då med FR2000 som är ett enkelt KMA-system för små och medelstora företag. Med enkelt menar jag att den standarden är lite bättre skriven än ISO-standarderna.

2013 startade jag Certway AB som är ett konsultföretag med inriktning på att hjälpa företag med deras kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Idag kan vi även erbjuda klimatberäkningar, hållbarhetsredovisningar samt hållbarhetsredovisningar.

Jag har hjälpt både små och stora företag till certifiering inom olika branscher. Hur många det är vet jag inte. Tappade räkningen vid tappade räkningen efter 150 st, men många är det.

Det minsta företaget hade en anställd och det största omfattade 100 siter, dvs det var ett multicitecertifikat. Vilka branscher? Ja även det har varierat, från rena tjänsteföretag till industrier.

Vad kan du lära kursdeltagaren?

Att ISO och KMA-arbete bara är sunt förnuft och inget annat. Det behöver inte vara så himla krångligt!

Vad tycker du är det vanligaste misstagen i KMA-arbetet?

Att man utgår från standardernas kapitelindelning när man bygger sitt ledningssystem, istället för att utgå från flödet i företaget.

Vilken myt om KMA-arbetet skulle du vilja slå hål på?

Att allt måste dokumenteras!

Finns det något du skulle vilja ändra på inom KMA-arbetet?

Jag skulle vilja ändra på miljö- och kvalitetsplanerna inom byggindustrin. Det känns som om de bara finns för att det ska finnas, dvs de fyller ingen funktion. Om man istället utgår från miljö- eller kvalitetsrisker i projekten och arbetar för att förebygga dessa, så kanske KM-arbetet blir mer hands on, lite som man gör med arbetsmiljöplanerna.

Vilken är din målsättning med TeachMe?

Förmedla syftet med KMA-arbetet och att det är till för företagets dagliga arbete och inte för att glädja någon revisor.

Via Certway kan jag bara nå ut till en begränsad mängd företag, om jag inte ska klona mig själv och mina konsulter, men genom TeachMe kan jag nå ut till ännu fler företag att standarderna för KMA-arbetet bara talar om vad man ska göra och inte hur. Det bestämmer du som företag själv!

Kontakta oss

Har ni några frågor om våra utbildningar eller annat är ni välkomna att kontakta oss.