Presentation av vår administratör Kersti Borgestig Nilsson

20230322_171409(0)

Vi fortsätter med vår presentation av oss som står bakom TeachMe. Denna gång är det dags för en presentation av vår administratör Kersti Borgestig Nilsson.

Vilken är din roll på TeachMe?

I första hand ansvara för administration inkl. ekonomi2.

När kom du först i kontakt med ISO- och KMA-arbete?

När jag på 1990-talet började som internrevisor på min dåvarande arbetsplats. Det gjorde att jag fick mer kunskap om andra avdelningar på min arbetsplats och fick lära mig vad de gjorde.  Förutom mer kunskap om verksamheten lärde jag känna mina medarbetare ännu bättre. Allt detta gjorde att jag blev inspirerad att lära mig ännu mer inom Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö.

Vilken erfarenhet har du av KMA-arbete?

I början av 2000-talet övertog jag rollen som Kvalitets- och Miljöansvarig på min dåvarande arbetsplats och blev efter några år ansvarig för en region i koncernen som företaget ingick i. Jag fick tillsammans med andra KMA-ansvariga utbyta erfarenheter och lära mig mer och mer av mina kollegor. När denna arbetsplats lades ner 2009 så studerade jag till Kvalitets och miljöledare i 2 år.

Vad kan du lära kursdeltagaren?

Min erfarenhet av att jobba praktiskt i KMA-arbetet och hur viktigt det är med kommunikation, dialog och tydlighet.

Vilket tycker du är det vanligaste misstaget i KMA-arbetet?

Att det inte är tydligt vem som ska göra vad och varför det ska göras.

Vilken myt om KMA-arbetet skulle du vilja slå hål på?

Det behövs inte så omfattande dokumentation om inte organisationen själv anser att det finns ett behov.

Finns det något du skulle vilja ändra inom KMA-arbetet?

Höja blicken och tänka långsiktigt samt alltid tänka på vad den grundläggande anledningen är till olika lagkrav och långsiktiga beslut.

Vilken är din målsättning med TeachMe?

Att skapa nya relationer och utmana mig själv att gå utanför min komfortzon. Att få sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Kontakta oss

Har ni några frågor om våra utbildningar eller annat är ni välkomna att kontakta oss.