Pedagogisk granskning del av kvalitetskontrollen

Kompetensutveckling

I våra kurser har vi som målsättning att de ska vara intressanta, späckade med kunskap och pedagogiska. Som en del i vår kontroll av kursernas kvalitet och pedagogik, har vi anlitat en pedagog för att utvärdera pedagogiken i vår utbildning till internrevisor. Vi är väldigt stolta över det utlåtande som vi fick.

”Kursen är pedagogiskt upplagd med ett tydligt syfte, en väl genomtänkt struktur och engagerande material. De filmade genomgångarna gör det lätt och roligt att ta till sig informationen och man kan sedan repetera genom att läsa de skrivna dokumenten. Ett extra plus är att det finns uppskattningar för hur lång tid varje moment tar att genomföra. På så sätt kan man lätt planera sina studier. Sammanfattningsvis en mycket bra kurs!” /Kristina Eriksson, pedagog.

Kontakta oss

Har ni några frågor om våra utbildningar eller annat är ni välkomna att kontakta oss.