Lansering av digital utbildning i internrevision

Just nu pågår en febril aktivitet på TeachMe, då lanseringen av deras utbildning i internrevision snart lanseras. Själva inspelningen ägde rum efter sommaren och håller nu på att klippas ihop för att kunna lanseras vid månadsskiftet november/december.

Utbildningen består förutom av de självklara teoretiska delarna, även av:

  • instruktiva spelfilmer som visar olika situationer som kan uppstå vid själva revisionstillfället. Målsättningen är här att visa både dåliga och goda exempel.
  • interaktiva övningar efter de teoretiska avsnitten, som ska hjälpa kursdeltagaren att förstå och kunna använda sina teoretiska kunskaper i praktiken.
  • tillgång till kursledare som kan svara på frågor samt ge feedback på de hemuppgifter som finns med under utbildningen. Exempel på hemuppgift kan vara att ta fram en rutin för internrevision eller att göra revision av ett visst avsnitt.

Föreläsare under de teoretiska avsnitten i kursen är Anna-Lena Hellström, som har stor erfarenhet av att utföra revisioner. Under utbildningen kommer hon att förmedla sina erfarenheter av att revidera olika företag och personlighetstyper.

Det innebär att kursdeltagaren kommer att få med sig både bra tips och konkreta verktyg som kan användas när hen ska göra revisioner på sin egna verksamhet.

För mer information ta del av vår kursbeskrivning.

Kontakta oss

Har ni några frågor om våra utbildningar eller annat är ni välkomna att kontakta oss.