Presentation av vår administratör Kersti Borgestig Nilsson

Vi fortsätter med vår presentation av oss som står bakom TeachMe. Denna gång är det dags för en presentation av vår administratör Kersti Borgestig Nilsson. Vilken är din roll på TeachMe? I första hand ansvara för administration inkl. ekonomi2. När kom du först i kontakt med ISO- och KMA-arbete? När jag på 1990-talet började som […]

Presentation av vår VD: Anna-Lena Hellström

Under sommaren passar vi på att presentera oss som ligger bakom TeachMe och vi börjar med vår VD och utbildningsansvariga Anna-Lena Hellström. Med KMA menar vi Kvalitets, Miljö- och Arbetsmiljöarbete. Hur kom du först i kontakt med ISO och KMA-arbete? Det var på ett jobb 1998, jag arbetade med produktion av injektionssprutor av restylan, eller […]

Lansering av digital utbildning i internrevision

Just nu pågår en febril aktivitet på TeachMe, då lanseringen av deras utbildning i internrevision snart lanseras. Själva inspelningen ägde rum efter sommaren och håller nu på att klippas ihop för att kunna lanseras vid månadsskiftet november/december. Utbildningen består förutom av de självklara teoretiska delarna, även av: Föreläsare under de teoretiska avsnitten i kursen är […]