Vad är ett ledningssystem?

Alla verksamheter har ett ledningssystem, det är bara stora skillnader i effektivitet. Det kan antingen bestå av väl definierade processer och ansvar, med bra kommunikation och utrymme för målstyrning, kontinuerlig förbättring och riskhantering. Eller så är det ett mer kaosartat system med mål som påminner om önskningar, obefintlig kommunikation och beslut som fattas ad hoc […]