ISO 14001 för anbudsgivare

I oroliga tider är det fler företag som väljer att delta vid offentliga upphandlingar och måste då sätta sig in i de krav som den upphandlande verksamheten ställer på sina anbudsgivare. Ett vanligt krav är att anbudsgivaren ska ha ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller motsvarande. Men vad är ISO 14001 och vad innebär det? […]