Pedagogisk granskning del av kvalitetskontrollen

I våra kurser har vi som målsättning att de ska vara intressanta, späckade med kunskap och pedagogiska. Som en del i vår kontroll av kursernas kvalitet och pedagogik, har vi anlitat en pedagog för att utvärdera pedagogiken i vår utbildning till internrevisor. Vi är väldigt stolta över det utlåtande som vi fick. ”Kursen är pedagogiskt […]

Kan vem som helst vara internrevisor?

Om ditt företag inte är certifierad är svaret ja, men om det är certifierad enligt någon standard för ledningssystem, så finns det tydliga kompetenskrav på internrevisorn.   Oavsett om du är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 eller FR2000 så ställs det krav på att internrevisorn ska ha kunskaper inom följande:   […]

Vad är skillnaden på revisionsprogram och revisionsplan?

I standarderna för ledningssystem som ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001, finns krav på att interna revisioner ska genomföras för att kontrollera att ledningssystemet i fråga uppfyller standardens krav och är en naturlig del i det dagliga arbetet.   Standarderna nämner också begreppen revisionsprogram och revisionsplan, men vad är skillnaden och finns det […]