Qvalify och TeachMe erbjuder webutbildningar utöver det vanliga

TeachMe – ett innovativt företag inom digitalt lärande och Qvalify – ett att Sveriges ledande certifieringsorgan meddelar idag att de har ingått ett samarbete för att erbjuda kvalitativa och lättillgängliga webutbildningar. Qvalify är ett företag som ligger i framkant när det gäller digitala lösningar. De har erbjuder även fysiska utbildningar och digitala webinarier inom KMA-området […]

Vilka revisorstyper känner du igen?

Precis som det finns många olika personligheter bland de vi möter som revisor har ju vi som reviderar lite olika personligheter. Känner du igen någon av dessa revisorstyper?

Varför företag bör satsa på miljöarbete enligt ISO 14001

Det finns flera skäl till varför ett företag bör miljöcertifiera sig enligt ISO 14001. Här är några av de främsta anledningarna: Om vi ska summera så kan en miljöcertifiering enligt ISO 14001 ha flera fördelar för ett företag i form av ökad konkurrenskraft, effektivare resurshantering och bättre uppfyllande av juridiska krav. Det kan också vara […]

Vad är ett ledningssystem?

Alla verksamheter har ett ledningssystem, det är bara stora skillnader i effektivitet. Det kan antingen bestå av väl definierade processer och ansvar, med bra kommunikation och utrymme för målstyrning, kontinuerlig förbättring och riskhantering. Eller så är det ett mer kaosartat system med mål som påminner om önskningar, obefintlig kommunikation och beslut som fattas ad hoc […]

Presentation av vår marknadsansvariga Gunilla Mattsson

Slutligen en presentation av vår tredje medarbetare: Gunilla Mattsson. Vilken är din roll på TeachMe Marknadsansvarig samt kursledare. När kom du först i kontakt med KMA? Jag kom allra först i kontakt med miljöarbete när jag arbetade som miljöinspektör i Forshaga kommun 1995/96. Men den allra första gången jag kom i kontakt med en ISO […]

Presentation av vår administratör Kersti Borgestig Nilsson

Vi fortsätter med vår presentation av oss som står bakom TeachMe. Denna gång är det dags för en presentation av vår administratör Kersti Borgestig Nilsson. Vilken är din roll på TeachMe? I första hand ansvara för administration inkl. ekonomi2. När kom du först i kontakt med ISO- och KMA-arbete? När jag på 1990-talet började som […]

Presentation av vår VD: Anna-Lena Hellström

Under sommaren passar vi på att presentera oss som ligger bakom TeachMe och vi börjar med vår VD och utbildningsansvariga Anna-Lena Hellström. Med KMA menar vi Kvalitets, Miljö- och Arbetsmiljöarbete. Hur kom du först i kontakt med ISO och KMA-arbete? Det var på ett jobb 1998, jag arbetade med produktion av injektionssprutor av restylan, eller […]

ISO 14001 för anbudsgivare

I oroliga tider är det fler företag som väljer att delta vid offentliga upphandlingar och måste då sätta sig in i de krav som den upphandlande verksamheten ställer på sina anbudsgivare. Ett vanligt krav är att anbudsgivaren ska ha ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller motsvarande. Men vad är ISO 14001 och vad innebär det? […]

Vilka krav ställs på en internrevisor?

Krav på internrevisorn

När det gäller kraven på en internrevisor så ställer samtliga standarder för ledningssystem (dvs ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, FR2000 etc) samma krav, nämligen att revisorn ska: Hur omfattande måste kunskaperna vara? En vanlig missuppfattning är att en utbildning i internrevision måste ske externt, vara ett visst antal dagar eller utföras av ett visst […]

Pedagogisk granskning del av kvalitetskontrollen

I våra kurser har vi som målsättning att de ska vara intressanta, späckade med kunskap och pedagogiska. Som en del i vår kontroll av kursernas kvalitet och pedagogik, har vi anlitat en pedagog för att utvärdera pedagogiken i vår utbildning till internrevisor. Vi är väldigt stolta över det utlåtande som vi fick. ”Kursen är pedagogiskt […]